0683227441 info@sharpit.nl

Algemene voorwaarden

Van toepassing op alle diensten en producten van Sharp IT. OpslaanAfdrukken

Datum laatste wijziging
21 januari 2016

Artikel 1, Algemeen

  1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst tussen Sharp IT, gevestigd te Haarlem, en afnemende partij. Hier kan alleen van worden afgeweken mits beide partijen dit nadrukkelijk en schriftelijk hebben vastgelegd.
  2. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

Artikel 2, Offertes en aanbiedingen

  1. Leeg.
  2. Leeg.

Artikel 3, Contractsduur, uitvoeringstermijn & prijsverhogingen

  1. Leeg.
  2. Leeg.